Visitas (Legal)

CONDICIONS GENERALS

1. Formalització de les reserves i/o petició de pressupost

Les reserves i/o peticions de pressupost es poden fer a través de la web www.can-bas.com, per correu a enoturisme@can-bas.com o per telèfon al 93 899 41 73.

2. Confirmació de la reserva

Les reserves són supervisades per tal de confirmar que tots els aspectes són correctes i el client rep un correu electrònic de confirmació de reserva. Una reserva es considera només confirmada quan el client ha rebut aquest correu de confirmació i, en cap cas, abans.

3. Horaris i idiomes

L’horari de visites guiades dels dies feiners s’estableix a les 10h, 12h i 16h. En dissabtes i festius les hores de visites són les 10h, 11h, 12h i 13h. L’empresa es reserva el dret de canviar o anul·lar algun d’aquests horaris per necessitats especials i previ avís al client.

El client ha de personar-se almenys 5 minuts abans de l’hora reservada i les visites comencen sempre puntualment, amb un màxim de 10′ d’espera.
Per a visites personalitzades, es poden sol·licitar horaris especials.

Els idiomes oficials són el català, el castellà i l’anglès. Per defecte, les visites es fan en català. Per a la llengua castellana i anglesa, cal indicar-ho en la sol·licitud de reserva i es notificarà al visitant la possibilitat de fer-la en l’idioma demanat, bé per telèfon, bé per correu electrònic.

4. Recomanacions als visitants

Es recomana l’ús de calçat còmode i roba lleugerament d’abric, especialment en els mesos d’hivern.

Les galeries subterrànies de les caves són espais humits i, per tant, no idònies per a persones amb dificultats respiratòries o amb problemes de claustrofòbia.

En general les visites només són recomanables per a nens acompanyats d’adults. La visita a les caves no és possible amb nadons en cotxet. És aconsellable que els pares facin ús de motxilles.

5. Formes de pagament

S’accepten pagaments en efectiu o targeta VISA, MASTERCARD o MAESTRO, per quantitats no superiors a 100 €. La resta de pagaments s’efectuaran per transferència bancària al núm. c/c que s’indicarà al client.

6. Condicions de pagament

En el moment d’efectuar la reserva s’ha de fer una paga i senyal del 25% de l’import total (50% si l’import de la reserva és superior a 1000 €). Si passats 5 dies des de la confirmació no s’ha rebut la paga i senyal l’empresa es reserva el dret de cancel·lar la reserva sense previ avís.

L’import restant s’haurà d’abonar per avançat fins a 24h abans de la visita, per quantitats superiors a 100 € o bé el dia mateix de la visita per quantitats no superiors a 100 €.

Les visites són gratuïtes per als menors de 8 anys. Els menors de 9 a 17 anys i els jubilats gaudeixen d’un descompte del 50% , així com les persones amb discapacitat, perquè no està garantida l’accessibilitat a tots els espais durant la visita.

7. Reemborsament

El client pot desistir de la visita o serveis contractats amb dret a reemborsament dels pagaments efectuats tenint en compte les condicions establertes a l’apartat referent a les anul·lacions. No es farà cap devolució per serveis contractats que el client voluntàriament no hagi utilitzat.

8. Prestacions incloses en els preus

Els preus inclouen específicament el què està descrit en cada visita i servei a la web de Can Bas Domini Vinícola. Els extres o serveis addicionals s’han de pagar apart.

9. Anul·lacions

El client pot efectuar una anul·lació sense càrrec i amb reemborsament del pagament anticipat si cancel·la la seva reserva almenys 5 dies hàbils abans de la visita. En cas contrari, es procedirà a l’anul·lació sense dret a reemborsament.

Si les condicions meteorològiques no són favorables, se suspèn la visita a les vinyes, mantenint-se la resta d’activitats (visita a celler, tast, maridatges…). En aquest cas, el client paga únicament el 75% del preu de la visita o té l’opció d’anul·lar-la, amb 24h d’antel·lació, i sol·licitar una altra reserva.

L’empresa es reserva el dret d’anul·lació o modificació de la visita, per causes adverses, fins a 24h abans de la seva realització.

10. Acceptació de les condicions

El fet de reservar alguna de les visites o serveis que s’ofereixen a la web www.can-bas.com implica l’acceptació expressa per part del client de totes i cadascuna de les condicions generals descrites.

11. Protecció de Dades personals

De conformitat amb el disposat a la “Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal”, el client queda informat i autoritza el “registre i tractament de les seves dades personals” en fitxers automatitzats que són responsabilitat de PERE VENTURA I FAMÍLIA S.L.

El titular podrà exercir gratuïtament els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva autorització d’acord amb el procediment legalment establert.Aquests drets podran ser exercitats dirigint-se per escrit al departament responsable del fitxer automatitzat: PERE VENTURA I FAMÍLIA S.L. Carretera de Vilafranca c-243a, km 0,4 08770 – Sant Sadurní d’Anoia o al número de telèfon: 93 818 3371 indicant “Atenció de Dades Personals”.