L’entorn

El terrer de Can Bas no seria el mateix sense l’entorn natural amb què el cel, el sòl i les vinyes dialoguen. Un diàleg entre forces, condicions i medis que fan paisatge i que fan vi.

En aquest entorn, tenen un influx especial els torrents, les rieres i els boscos.

Els torrents i rieres que travessen Can Bas formen una xarxa natural de corrents d’aigua de caràcter torrencial i intermitent, molt comuna al Penedès i a moltes àrees de la Mediterrània. Són essencials per al bon drenatge de les vinyes. Aquests petits corredors verds que normalment formen gorgs o fondalades enmig de les ondulacions de la plana, tenen un microclima i un ecosistema ben diferenciats, amb un boscatge, una flora i una fauna característics.

entorn-ocell

Els torrents concentren la humitat, retenen la fresca a l’estiu, convoquen la boira a l’hivern. A més, solen ser dipositaris de sòls sorrencs i al·luvials que ofereixen un caràcter especial a les vinyes.

Per altra banda, el bosc mediterrani -ben diferent al de ribera- constitueix el rerefons de la vinya penedesenca i un medi important amb què hi interactua.

A Can Bas, el bosc forma una franja que s’allarga a nord-oest i protegeix les vinyes que tenim a la plana dels freds i dels vents intempestius.

entorn-bosc

El bosquet de Can Bas és una clapa que es distingeix des de lluny enmig d’una gran extensió de vinya. Forma part del nostre patrimoni. Hi trobem pins pinyers centenaris, alzines, roures, ullastres i un sotabosc de marfulls, cuscons, boixos, brucs, farigoles, gatells, heures i falgueres.

Enmig d’una extensa plana de vinya, el bosc de Can Bas és el refugi natural d’una fauna que no podria subsistir a camp obert.

Tant el bosc com els animals que l’habiten, donen vida a la vinya.