El patrimoni

A Can Bas ens hem imposat el mandat de conservar, estudiar i protegir el patrimoni cultural del nostre domini vinícola.

El gruix del nostre patrimoni està constituït pel paisatge, les vinyes que cultivem i els vins que elaborem en el nostre celler. Si més no, també sentim com a patrimoni els béns -materials o immaterials- que han contribuït a forjar la història i la personalitat del domini.

A Can Bas tenim documentats objectes arqueològics, etnològics, documentals, cartogràfics i artístics de gran valor, avui custodiats en museus i arxius públics. Entre els béns de la cultura material ressalten dos edificis excepcionals: l’església romànica de Sant Joan Salerm i la casa pairal de Can Bas.

A Can Bas, per altra banda, prestem una observança als béns intangibles, efímers i enormement fràgils -transmesos generació rere generació- que donen testimoni dels usos, les representacions, els llenguatges, les tècniques i les tradicions que s’han imprès sobre el lloc i li’n donen sentit.

A Can Bas considerem que rere el patrimoni hi ha coneixement. I és el coneixement de què ens sentim dipositaris, el que volem transmetre a través dels nostres vins i la visita al nostre domini vinícola.