Legal

Legal

Política de Confidencialitat i Protecció de Dades

PERE VENTURA I FAMÍLIA SL (d’ara en endevant CAN BAS DOMINI VINÍCOLA) informa als usuaris que puguin proporcionar les seves dades personals mitjançant l’adreça de correu electrònic de contacte que s’ofereix al lloc web, que aquestes dades seran tractades per atendre la seva sol·licitud d’informació. A les seves dades podrà accedir l’empresa contractada per prestar els serveis de servidor de correu electrònic i allotjament del lloc web.

En tot moment, es poden exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació dirigint un e-mail a: info@can-bas.com.

Informació Legal

1. Titular del lloc web can-bas.com

El lloc web pertany a l’empresa PERE VENTURA I FAMÍLIA SL, amb domicili a la Carretera de Vilafranca, km 0,4 de Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona), codi postal 08739 i CIF B60143559.

Poden contactar amb CAN BAS DOMINI VINÍCOLA mitjançant el telèfon 93 899 41 73 o per correu electrònic a l’adreça info@can-bas.com

2. Objecte

Mitjançant aquest lloc web s’ofereix principalment informació relativa als dissenys, projectes i serveis de CAN BAS DOMINI VINÍCOLA. També s’ofereix informació referent als esdeveniments, projectes d’interès, exposicions i actes en l’apartat Blog.

3. Drets de Propietat Intel·lectual

La totalitat d’aquest lloc web: text, imatges, botons, arxius de software, combinacions de colors, així com l’estructura, la programació, la selecció, ordenació i presentació dels seus continguts es troba protegit per les lleis espanyoles i internacionals relatives a propietat intel·lectual. CAN BAS DOMINI VINÍCOLA ÉS és el titular de tots els drets d’explotació relatius a aquest lloc web. La reproducció (excepte la descàrrega temporal feta del lloc web al disc dur del ordinador del usuari o als servidors proxy), la còpia, l’ús, la distribució, la reutilització, l’explotació, la realització de segones còpies, l’enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de la informació continguda en aquestes plataformes que no hagi estat expressament autoritzat pel titular queden prohibits. S’entén autoritzat l’ús i la descarrega del contingut de la informació sempre que sigui per finalitats privades.

4. Responsabilitat en relació als continguts

CAN BAS DOMINI VINÍCOLA rebutja la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts del lloc web i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los o limitar-los de forma temporal o definitiva.

5. Política d’enllaços

Aquest lloc web pot contenir enllaços a d’altres planes web d’altres organitzacions. En cap moment aquests enllaços comporten control per part de CAN BAS DOMINI VINÍCOLA del contingut d’aquests llocs webs. En cas de què l’usuari detectés que algun d’aquests continguts pugui ésser contrari a la llei o que lesioni bens o drets d’un tercer poden dirigir la seva observació a l’adreça de correu electrònic info@www.domo-a.com, amb la finalitat de poder anul·lar aquest enllaç o portar a terme les accions que corresponguin.

6. Duració i Modificació

Amb la finalitat de millorar el servei o adaptar-se a la legislació vigent, CAN BAS DOMINI VINÍCOLA tindrà dret a modificar els aspectes i condicions estipulats en aquest apartat d’Informació Legal.

CAN BAS DOMINI VINÍCOLA podrà donar per finalitzada o suspendre la operativitat d’aquest lloc web, sense haver d’indemnitzar als usuaris.

7. Legislació i Jurisdicció

S’entén legislació aplicable a aquesta informació legal la legislació espanyola.

S’entendrà que en principi la jurisdicció competent en cas de conflicte és la de Barcelona.