Dins la copa, el vi desplega universos. Dins la copa, tots els universos del vi són a les teves mans.